Liên hệ

www.tangquatrungthu.com
Q28 Nguyễn Hữu Hào, P.6, Quận 4, TP. HCM
Đặt hàng: (028) 2253 3774 hoặc 0963.313.849 – Email: lienhe@tangquatrungthu.com

37 Nguuyễn Đình Chính P.15, Quận Phú Nhuận
Đặt hàng: (028) 2253 3759 hoặc 0902.514.798 – Email: lienhe@tangquatrungthu.com