Thủ tục xuất khẩu bánh kẹo Việt Nam mới nhất 2022

01.12.2022

Hiện nay, bánh kẹo là ngành hàng sản phẩm được yêu thích cả trong và ngoài nước. Do đó, hoạt động xuất khẩu được nhiều công ty quan tâm và chú trọng. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì chưa thực sự am hiểu về thủ tục và các loại giấy tờ, chứng từ liên quan. Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn về hình thức xuất khẩu. 

I. Căn cứ xuất khẩu bánh kẹo

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục xuất, nhập khẩu như sau:

Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.”

II. Kinh doanh xuất khẩu bánh kẹo

1. Trường hợp thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

Ngoại trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, quy định theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và văn bản pháp luật khác, các thương nhân được xuất khẩu bánh kẹo không cần phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Chi nhánh thương nhân sẽ được xuất khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.  

2. Trường hợp thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty, chi nhánh hay thương nhân khi thực hiện hoạt động thương mại thuộc phạm vi tại nghị định số 187/2013/NĐ-CP, không chỉ thực hiện các quy định theo nghị định số 187/2013/NĐ-CP, mà còn thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan, cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối với hàng hóa xuất khẩu có điều kiện, khi xuất, nhập khẩu, ngoài thực hiện quy định thuộc nghị định số 187/2013/NĐ-CP, thương nhân cũng cần thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu. 

III. Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu bánh kẹo

1. Chuẩn bị hồ sơ

Để làm thủ tục, bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây:

 • Phiếu đóng gói (packing list): 1 bản gốc.
 • Hợp đồng thương mại (purchase order or contract): 1 bản sao.
 • Giấy phép nếu có: 1 bản gốc.
 • Hóa đơn thương mại (invoice): 1 bản gốc.
 • Vận tải đơn (airway bill/bill of lading).
 • Giấy chứng nhận xuất xứ nếu có (certificate of origin): 1 bản gốc.
 • Giấy tờ theo yêu cầu của hải quan nếu có.
 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí và quy định khác của pháp luật.
 • Chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế.

2. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Khai hải quan và nộp hồ sơ cho khải quan xuất khẩu bánh kẹo.
 • Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ.
 • Bước 3: Căn cứ hồ sơ quy định, hình thức, mức độ kiểm tra do lãnh đạo của Chi cục hải quan quyết định theo nguyên tắc kiểm tra quy định của Luật hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP.
 • Bước 4: Cho phép thông quan xuất khẩu bánh kẹo.

Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục xuất khẩu bánh kẹo và hướng dẫn quy trình thực hiện. Hy vọng rằng với kiến thức này sẽ giúp các bạn thực hiện hoạt động xuất khẩu thuận lợi và đạt hiệu quả tốt nhất.